Vek odgovornosti
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti pozivom broja telefona 011 30 24 517, 30 24 424, 30 24 628 ili putem elektronskog formulara
Osiguranje depozitaBanka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.


Pogledajte brošuru Vodič kroz osiguranje depozita »»»


Više informacija na sajtu Agencije za osiguranje depozita »


početna strana » tekući računi » devizni račun
tekući računi

devizni račun

Za uplate iz inostranstva

Tekući devizni račun u Banci Poštanska štedionica mogu otvoriti državljani Republike Srbije, kao i strani državljani.

Uplatu sredstava koja se odobravaju tekućem deviznom računu klijenta u Banci, može u inostranstvu vršiti isplatilac penzija, zarada ili naknada. Uplate mogu biti i po osnovu individualnih doznaka fizičkih ili pravnih lica iz Republike Srbije ili inostranstva, prenosa sa računa klijenta druge banke, kao i prenosa sa drugih računa klijenta u Banci. Takođe, uplatu efektive na tekući devizni račun na deviznim šalterima Banke, mogu vršiti vlasnik računa, ovlašćeno lice po računu ili bračni drug, krvni ili adoptivni srodnik do 3 kolena srodstva sa vlasnikom računa.

Vlasnicima tekućih deviznih računa Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd nudi sledeće usluge:

 • Plaćanje prema inostranstvu i lični prenos sredstava plaćanja prema inostranstvu;
 • Transfer sredstava po osnovu kupoprodaje/zakupa nepokretnosti;
 • VISA ELECTRON kartica kojom se može vršiti plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu i podizati gotovina na bankomatima;
 • Prenos sredstava sa tekućeg deviznog računa na tekući dinarski račun ili na devizni štedni račun kod Banke Poštanska štedionica a.d;
 • Prenos sredstava sa tekućeg deviznog računa klijenta u Banci na račun klijenta u drugoj banci u zemlji;
 • Plaćanje smeštaja u gerontološkim centrima putem trajnog naloga;
 • Plaćanje premije životnog osiguranja (GRAWE i Wiener Stadtische)".
Otvaranje i raspolaganje sredstvima

Ugovor o tekućem deviznom računu rezidenta kod Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd može zaključiti svaki rezident poslovno sposobno fizičko lice, uz identifikaciju ličnom kartom, pasošem ili izbegličkom legitimacijom.

Tekući devizni račun rezidenta može otvoriti i strani državljanin sa boravkom u Republici Srbiji dužim od godinu dana uz ličnu kartu za strance ili pasošem strane države i Uverenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je izdato u svrhu zaključenja ugovora, u kojoj je naveden datum prijave boravka, evidencijski broj za strance, broj pasoša, adresa prebivališta/boravišta na teritoriji Republike Srbije. Tekući devizni račun rezidenta se može otvoriti i na ime maloletnog lica, kao i lica pod starateljstvom. U tom slučaju, vlasniku tekućeg deviznog računa (odnosno zakonskom zastupniku ili staratelju) se uručuje identifikaciona kartica za raspolaganje sredstvima na tekućem deviznom računu.

Ugovor o tekućem deviznom računu nerezidenta može zaključiti fizičko lice sa prebivalištem u inostranstvu, osim lica čiji privremeni boravak u Republici Srbiji traje duže od jedne godine (uz strani pasoš i prijavu boravka u Republici Srbiji), fizičko lice strani državljanin zaposlen u stranim diplomatskim predstavništvima u zemlji i članovi njegove porodice (uz strani pasoš i prijavu boravka u Republici Srbiji) i fizičko lice državljanin Republike Srbije koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize boravi u inostranstvu duže od jedne godine.

Na tekući devizni račun moguća je uplata u jednoj ili više navedenih valuta: evro (EUR), američki dolar (USD), kanadski dolar (CAD), australijski dolar (AUD), britanska funta (GBP), švajcarski franak (CHF), norveška kruna (NOK), švedska kruna (SEK), kineski juan (CNY), ruska rublјa (RUB).

Raspolaganje sredstvima sa tekućeg deviznog računa vrši se: podizanjem efektive ili dinarske protivvrednosti, na šalterima i bankomatima Banke Poštanska štedionica, A.D, kao i nalozima za plaćanje i prenos. Provizija za isplatu se ne naplaćuje. Na zahtev klijenta može se izvršiti konverzija uplaćenog iznosa u jednu od navedenih valuta, a naknada za konverziju se naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada Banke Poštanska štedionica.

Vlasnik tekućeg deviznog računa može dati ovlašćenje za rad sa deviznim računom najviše jednom licu.

Klijenti koji primaju ino penzije imaju mogućnost otvaranja tekućih dinarskih računa sa kojim ostvaruju prava i mogućnosti propisane opštim uslovima otvaranja i vođenja tekućeg dinarskog računa, kao što su: dobijanje čekova, odobravanje kredita, korišćenje kreditnih kartica idr..Svi klijenti vlasnici tekućih deviznih računa imaju mogućnost dobijanja Visa Electron kartice sa kojom mogu vršiti plaćanja robe i usluga u zemlji i inostranstvu, kao i podizati gotovinu na bankomatima i poštama koje imaju POS terminale.

Kako vršiti uplatu na devizni račun kada korisnik boravi u inostranstvu

Klijent koji boravi u inostranstvu i koji ima otvoren tekući devizni račun u Banci Poštanska štedionica, a.d., daje svojoj banci nalog za prenos deviznih sredstava sa računa u inostranstvu na tekući devizni račun u Banci Poštanska štedionica, a.d., preko S.W.I.F.T. ili Eurogiro doznaka.

Bez obzira na način kako je izvršena uplata, novac je na računu klijenta istog dana kada se sredstva prenesu Banci Poštanska štedionica, a.d.

Kako izvršiti lični prenos sredstava i plaćanje ka inostranstvu

Klijent može izvršiti lični prenos sredstava plaćanja ka inostranstvu u sledećinm slučajevima:

 • Poklon
 • Pomoć članu porodice
 • Nasledstvo
 • Renta
 • Sredstva za podmirenje duga useljenika u Republiku Srbiju
 • Sredstva koja iseljenici iznose tj. prenose u inostranstvo.

Klijent može izvršiti plaćanje ka inostranstvu po osnovu tekućih ili kapitalnih poslova (pojam tekućih i kapitalnih poslova definisan je Zakonom o deviznom poslovanju), a Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom propisuju se bliži uslovi za izvršavanje naloga za plaćanje ka inostranstvu.
Klijent je u obavezi da dostavi fakturu za plaćanje, sa naznačenim iznosom, imenom i prezimenom osobe ili institucije u čiju korist se vrši plaćanje, brojem računa i nazivom ino banke koja je korisnik naplate, odnosno punim nazivom i adresom institucije u čiju korist se vrši plaćanje, kao i brojem računa (IBAN-a), nazivom ino banke i SWIFT adresom banke kod koje korisnik ima račun.Plaćanje se može uraditi na osnovu fakture dostavljene faksom, ali je klijent u obavezi da original dostavi lično ili poštom.

Neophodno je da klijent ima pokriće na tekućem deviznom računu, bez obzira da li ima redovan priliv po osnovu penzije ili vrši uplatu efektive. Pokriće na tekućem deviznom računu mora biti u visini naloga za plaćanje, uvećanog za iznos provizije koja se plaća za ovu uslugu.