Ekspoziture Banke
početna strana » štednja » dečija štednja
štednja

Dečija štednja

Opšte Informacije

Za dobre navike nikad nije rano.
Jedan od koraka u stvaranju dobrih navika je štednja od malih nogu: pored toga što omogućava sigurno čuvanje sredstava za buduće potrebe tokom odrastanja, pomaže da se kod dece razvija odgovoran odnos prema novcu.
Dečija štednja je proizvod namenjen deci do 18 godina. Otvara je zakonski zastupnik, roditelj ili staratelj, u ime deteta koje je vlasnik štednje.

OROČENA ŠTEDNJA SA ISPLATOM KAMATE PO DOSPEĆU - DEČIJA ŠTEDNJA

Banka prima uplate na račune oročene dečije štednje u valuti RSD na period od:

  • 12 meseci, do 17-og rođendana deteta
  • 25 meseci, do 16-og rođendana deteta
  • 36 meseci, do 15-og rođendana deteta

u valuti EUR na period od:

  • 12 meseci, do 17-og rođendana deteta
  • 36 meseci, do 15-og rođendana deteta

Račun se može otvoriti i bez uplate sredstava. Broj naknadnih uplata je neograničen, a minimalni iznos uplate je 1.000 RSD ili 10 EUR. Pored roditelja ili staratelja novac mogu uplaćivati bake, deke i drugi rođaci (do trećeg stepena srodstva). Dodatne uplate mogu se izvršiti i putem trajnog naloga bez naknade. U slučaju prekida oročenja Banka će obračunati i isplatiti deponentu iznos kamate obračunat uz primenu ugovorene kamatne stope za oročenu štednju.

Reprezentativni primer u RSD:

IZNOS DEPOZITA 100.000 RSD 100.000 RSD 100.000 RSD
Period oročenja 12 meseci 25 meseci 36 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 3,50 % 3,80 % 4,00 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,50 % 3,80 % 4,00 %
Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 3.500,12 RSD 8.080,31 RSD 12.487,44 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza (0%) /
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) na kraju perioda oročenja 103.500,12 RSD 108.080,31 RSD 112.487,44 RSD

EKS je obračunata na dan 15.06.2018.

Reprezentativni primer u EUR:

IZNOS DEPOZITA 10.000 eur 10.000 eur
Period oročenja 12 meseci 36 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (fiksna) 0,50 % 0,80 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,43 % 0,68 %
Ukupan iznos kamate (bruto) na kraju perioda oročenja 50,00 EUR 241,93 EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS /
Poreska obaveza (15%) 7,50 EUR    36,29 EUR
Ukupno za isplatu (depozit + kamata) 10.042,50 EUR 10.205,64 EUR

EKS je obračunata na dan 15.06.2018.