Ekspoziture Banke
Dina na rate
ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕКУЋИМ УПЛАТАМА
10.07. Исплата пензија за јун 2020. за кориснике ПИО Фонда. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
04.07. Исплата војних и пољопривредних пензија за јун 2020. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
03.07. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије запослених. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking i MobiBank PŠ систему.
02.07. Исплата пензија за кориснике самосталних делатности за јун 2020. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
02.07. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије војних и пољопривредних. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking i MobiBank PŠ систему.
01.07. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије самосталних делатности. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking i MobiBank PŠ систему.
24.06. Исплата привремене новчане накнаде за мај 2020. незапосленим лицима који живе на и ван територије Косова и Метохије.
23.06. Исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима за мај 2020. за Србију.
20.06. Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за мај 2020.
19.06. Исплата дечијег додатка за мај 2020. за Србију и Косово и Метохију.
19.06. Исплата родитељског додатка за мај 2020. за Србију и Косово и Метохију.
19.06. Исплата новчане накнаде за рад хранитеља и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за мај 2020.
19.06. Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за мај 2020. за Србију и Косово и Метохију.
19.06. Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за мај 2020. за Србију и Косово и Метохију.
18.06. Исплата новчаног давања за породиље града Београда.
14.06. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије борачко инвалидске заштите. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking i MobiBank PŠ  систему