Ekspoziture Banke
Dina na rate
početna strana » budžetske uplate
BUDŽETSKE UPLATE

INFORMACIJE O AKTUELNIM UPLATAMA

Obaveštenje o socijalnim davanjima
25.06. Isplata drugog dela penzija za maj 2019. za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.
21.06. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za maj 2019.
20.06. Isplata privremene novčane naknade za мај 2019. nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije.
19.06. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za мај 2019. za Srbiju.
20.06. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za мај 2019.
19.06. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za maj 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
19.06. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za maj 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
18.06. Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za maj 2019. za Srbiju i Kosovo i Metohiju.
11.06. Isplata prvog dela penzija za maj 2019. za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.
06.06. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za maj 2019.. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.
04.06. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za maj 2019.. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.