početna strana » budžetske uplate
BUDŽETSKE UPLATE

INFORMACIJE O AKTUELNIM UPLATAMA

Obaveštenje o socijalnim davanjima
25.07. Isplata drugog dela penzija za jun 2015. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
24.07. Isplata naknade za korisnike opštinskih invalidnina za jun 2015. godine
24.07. Isplata privremene novčane naknade za decembar 2014. godine nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije
23.07. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jun 2015. godine za Srbiju
23.07. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za jun 2015. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
23.07. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za jun 2015. godine
21.07. Isplata drugog dela vojnih plata za jun 2015. godine. Klijenti banke, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
21.07. Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za jun 2015. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
18.07. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za jun 2015. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
16.07. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za jun 2015. godine
10.07. Isplata prvog dela penzija za jun 2015. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
07.07. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za jun 2015. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
06.07. Isplata drugog dela vojnih plata za jun 2015. godine. Klijenti banke, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
03.07. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za jul 2015. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura