Vek odgovornosti
Dina na rate
ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕКУЋИМ УПЛАТАМА
11.05. Исплата пензија за април 2021. за пензионере Републичког Фонда за ПИО из категорије запослених. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
06.05. Исплата војних и пољопривредних пензија за април 2021. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
06.05. Исплата пензија за кориснике самосталних делатности за април 2021. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
04.05. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије запослених. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
02.05. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије војних и пољопривредних. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
01.05. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије самосталних делатности. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
22.04. Исплата новчане накнаде за март 2021. незапосленим лицима који живе на и ван територије Косова и Метохије.
21.04. Исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима за март 2021. за Србију.
20.04. Исплата новчане накнаде за рад хранитеља и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за март 2021.
20.04. Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за март 2021. за Србију и Косово и Метохију.
20.04. Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за март 2021. за Србију и Косово и Метохију.
20.04. Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за март 2021.
20.04. Исплата родитељског додатка за март 2021. за Србију и Косово и Метохију.
20.04. Исплата дечјег додатка за март 2021. за Србију и Косово и Метохију.
06.04. Исплата разлика по основу усклађивања износа основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца за 2020.