Vek odgovornosti
Dina na rate
ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕКУЋИМ УПЛАТАМА
10.08. Исплата пензија за јул 2021. за пензионере Републичког Фонда за ПИО из категорије запослених. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
05.08. Исплата војних и пољопривредних пензија за јул 2021. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
03.08. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије запослених. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 600 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
03.08. Исплата пензија за кориснике самосталних делатности за јул 2021. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
02.08. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије пољопривредних делатности и војних лица. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 600 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
01.08. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије самосталних делатности. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
22.07. Исплата новчане накнаде за јун 2021. незапосленим лицима који живе на и ван територије Косова и Метохије.
21.07. Исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима за јун 2021. за Србију.
20.07. Исплата родитељског додатка за јун 2021. за Србију и Косово и Метохију.
20.07. Исплата дечјег додатка за јун 2021. за Србију и Косово и Метохију.
20.07. Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за јун 2021.
20.07. Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за јун 2021. за Србију и Косово и Метохију.
20.07. Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за јун 2021. за Србију и Косово и Метохију.
20.07. Исплата новчане накнаде за рад хранитеља и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за јун 2021.
14.07. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије борачко инвалидске заштите. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
10.07. Исплата пензија за јун 2021. за пензионере Републичког Фонда за ПИО из категорије запослених. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
06.07. Исплата војних и пољопривредних пензија за јун 2021. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
03.07. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије запослених. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
02.07. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије војних и пољопривредних. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
02.07. Исплата пензија за кориснике самосталних делатности за јун 2021. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
01.07. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије самосталних делатности. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.