Ekspoziture Banke
Dina na rate
početna strana » budžetske uplate
BUDŽETSKE UPLATE

INFORMACIJE O AKTUELNIM UPLATAMA

Obaveštenje o socijalnim davanjima
25.01. Isplata drugog dela penzija za decembar 2019. za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.
22.01. Isplata privremene novčane naknade za decembar 2019. nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije.
21.01. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za decembar 2019. za Srbiju.
21.01. Isplata roditeljskog dodatka za decembar 2019. za Srbiju.
21.01. Isplata dečijeg dodatka za decembar 2019. za Srbiju.
21.01. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za decembar 2019.
21.01. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za decembar 2019. za Srbiju.
21.01. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za decembar 2019. za Srbiju.
20.01. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za decembar 2019.
10.01. Isplata prvog dela penzija za decembar 2019. za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.
04.01. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za decembar 2019. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.
04.01. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za decembar 2019. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura.
26.12. Isplata roditeljskog dodatka za novembar 2019. za Kosovo i Metohiju.
25.12. Isplata dečijeg dodatka za novembar 2019. za Kosovo i Metohiju.
20.12. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za novembar 2019. za Kosovo i Metohiju.
20.12. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za novembar 2019. za Kosovo i Metohiju.