početna strana » budžetske uplate
BUDŽETSKE UPLATE

INFORMACIJE O AKTUELNIM UPLATAMA

Obaveštenje o socijalnim davanjima
10.03. Isplata prvog dela penzija za februar 2015. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
06.03. Isplata prvog dela vojnih plata za februar 2015. godine. Klijenti banke, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
06.03. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za februar 2015. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
04.03. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za februar 2015. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
03.03. Isplata naknade za korisnike opštinskih invalidnina za januar 2015. godine
25.02. Isplata privremene novčane naknade za jul 2014. godine nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije
24.02. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za januar 2015. godine za Srbiju
24.02. Isplata drugog dela penzija za januar 2015. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
21.02. Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za januar 2015. godine za Srbiju i za Kosovo i Metohiju
21.02. Isplata naknade za korisnike savezne boračke invalidnine za januar 2015. godine
20.02. Isplata drugog dela vojnih plata za januar 2015. godine. Klijenti banke, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
20.02. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za januar 2015. godine za Srbiju i za Kosovo i Metohiju
20.02. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za januar 2015. godine za Srbiju i za Kosovo i Metohiju
20.02. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za januar 2015. godine
14.02. Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za decembar 2014. godine za Kosovo i Metohiju
13.02. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za decembar 2014. godine za Kosovo i Metohiju
13.02. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za decembar 2014. godine za Kosovo i Metohiju