početna strana » budžetske uplate
BUDŽETSKE UPLATE

INFORMACIJE O AKTUELNIM UPLATAMA

Obaveštenje o socijalnim davanjima
20.12. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za novembar 2014. godine
20.12. Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za novembar 2014. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
19.12. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za novembar 2014. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
18.12. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za novembar 2014. godine
18.12. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za novembar 2014. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
10.12. Isplata prvog dela penzija za novembar 2014. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
05.12. Isplata prvog dela vojnih plata za novembar 2014. godine. Klijenti banke, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
05.12. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za novembar 2014. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
03.12. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za novembar 2014. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
25.11. Isplata naknade za korisnike opštinskih invalidnina za oktobar 2014. godine
25.11. Isplata drugog dela penzija za oktobar 2014. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
21.11. Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za oktobar 2014. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
21.11. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za oktobar 2014. godine
20.11. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za oktobar 2014. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
20.11. Isplata privremene novčane naknade za april 2013. godine nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije
19.11. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za oktobar 2014. godine za Srbiju
19.11. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za oktobar 2014. godine
19.11. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za oktobar 2014. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
08.11. Isplata prvog dela penzija za oktobar 2014. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
06.11. Isplata prvog dela vojnih plata za oktobar 2014. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
06.11. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za oktobar 2014. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
04.11. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za oktobar 2014. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
25.10. Isplata naknade za korisnike opštinskih invalidnina za septembar 2014. godine
25.10. Isplata drugog dela penzija za septembar 2014. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
23.10. Isplata privremene novčane naknade za mart 2014. godine nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije
23.10. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za septembar 2014. godine
22.10. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za septembar 2014. godine za Srbiju
22.10. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za septembar 2014. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
21.10. Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za septembar 2014. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
18.10. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za septembar 2014. godine
18.10. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za septembar 2014. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
10.10. Isplata prvog dela penzija za septembar 2014. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
06.10. Isplata prvog dela vojnih plata za septembar 2014. godine. Klijenti banke, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
04.10. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za septembar 2014. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
02.10. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za septembar 2014. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzije, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura