Ekspoziture Banke
Dina na rate
početna strana » budžetske uplate
BUDŽETSKE UPLATE

INFORMACIJE O AKTUELNIM UPLATAMA

Obaveštenje o socijalnim davanjima
11.12. Isplata prvog dela penzija za novembar 2018. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
06.12. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za novembar 2018. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
04.12. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za novembar 2018. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
30.11. Jednokratna isplata u iznosu od 3.000 RSD, na tekuće račune korisnika PIO Fonda, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije, a u skladu sa zaključkom Vlade Srbije.
24.11. Isplata drugog dela penzija za oktobar 2018. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
23.11. Isplata privremene novčane naknade za oktobar 2018. godine nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije
22.11. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za oktobar 2018. godine za Srbiju
20.11. Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za oktobar 2018. godine za Srbiju, Kosovo i Metohiju
20.11. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za oktobar 2018. godine
20.11. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za oktobar 2018. godine za Srbiju, Kosovo i Metohiju
20.11. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za oktobar 2018. godine za Srbiju, Kosovo i Metohiju
20.11. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za oktobar 2018. godine