početna strana » budžetske uplate
BUDŽETSKE UPLATE

INFORMACIJE O AKTUELNIM UPLATAMA

Obaveštenje o socijalnim davanjima
20.02. Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za januar 2018. godine za Srbiju, Kosovo i Metohiju
20.02. Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za decembar 2017. godine za Kosovo i Metohiju
20.02. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za januar 2018. godine za Srbiju, Kosovo i Metohiju
20.02. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za januar 2018. godine za Srbiju, Kosovo i Metohiju
20.02. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za januar 2018. godine
20.02. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za januar 2018. godine
24.02. Isplata drugog dela penzija za januar 2018. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
10.02. Isplata prvog dela penzija za januar 2018. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
06.02. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za januar 2017. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
03.02. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za januar 2018. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
24.01. Isplata privremene novčane naknade za decembar 2017. godine nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije
23.01. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za decembar 2017. godine za Srbiju