Ekspoziture Banke
Dina na rate
početna strana » budžetske uplate
BUDŽETSKE UPLATE

INFORMACIJE O AKTUELNIM UPLATAMA

Obaveštenje o socijalnim davanjima
20.04. Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za mart 2019. godine
19.04. Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za mart 2019. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
19.04. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (pravo po Zakonu o socijalnoj zaštiti) za mart 2019.godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
19.04. Isplata dodatka za negu i pomoć drugog lica za mart 2019. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju
25.04. Isplata drugog dela penzija za mart 2019. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
10.04. Isplata prvog dela penzija za mart 2019. godine za korisnike PIO Fonda. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
05.04. Isplata vojnih i poljoprivrednih penzija za mart 2019. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
02.04. Isplata penzija za korisnike samostalnih delatnosti za mart 2019. godine. Klijenti banke, korisnici ovih penzija, novac mogu da podignu na šalterima svih ekspozitura
23.03. Isplata privremene novčane naknade za februar 2019. godine nezaposlenim licima koji žive na i van teritorije Kosova i Metohije
22.03. Isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za februar 2019. godine za Srbiju
20.03. Isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za februar 2019. godine