Ekspoziture Banke
Dina na rate
ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕКУЋИМ УПЛАТАМА
02.12. Исплата пензија за кориснике самосталних делатности за новембар 2020. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
21.11. Исплата новчане накнаде за октобар 2020. незапосленим лицима који живе на и ван територије Косова и Метохије.
20.11. Исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима за октобар 2020. за Србију.
20.11. Исплата дечјег додатка за октобар 2020. за Србију и Косово и Метохију.
20.11. Исплата родитељског додатка за октобар 2020. за Србију и Косово и Метохију.
20.11. Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за октобар 2020. за Србију и Косово и Метохију.
20.11. Исплата новчане накнаде за рад хранитеља и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за октобар 2020.
20.11. Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за октобар 2020. за Србију и Косово и Метохију.
20.11. Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за октобар 2020.
14.11. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије борачко инвалидске заштите. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
10.11. Исплата пензија за октобар 2020. за пензионере Републичког Фонда за ПИО из категорије запослених. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
05.11. Исплата војних и пољопривредних пензија за октобар 2020. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
03.11. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије запослених. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
02.11. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије војних и пољопривредних. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.
01.11. Исплата пензије за кориснике услуге "Пензија унапред" из категорије самосталних делатности. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ систему.