Vek odgovornosti
Dina na rate
ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕКУЋИМ УПЛАТАМА
10. 12. Исплата пензија за новембар 2021. за пензионере Републичког Фонда за ПИО из категорије запослених. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
4. 12. Исплата војних и пољопривредних пензија за новембар 2021. Клијенти Банке, корисници ових пензија, новац могу да подигну на шалтерима свих експозитура.
3. 12. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије запослених. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 600 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
2. 12. Исплата пензија за новембар 2021. кориснике из категорије самосталних делатности.
2. 12. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије војних и пољопривредних. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 600 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
1. 12. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије самосталних делатности. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 600 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.
24. 11. Исплата новчане накнаде за октобар 2021. незапосленим лицима који живе на и ван територије Косова и Метохије.
23. 11. Исплата редовне новчане накнаде незапосленим лицима за октобар 2021. за Србију.
20. 11. Исплата основних инвалидских примања војних инвалида и корисника породичне инвалиднине за октобар 2021.
19. 11. Исплата дечјег додатка за октобар 2021. за Србију и Косово и Метохију.
19. 11. Исплата новчане накнаде за рад хранитеља и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за октобар 2021.
19. 11. Исплата родитељског додатка за октобар 2021. за Србију и Косово и Метохију.
19. 11. Исплата додатка за негу и помоћ другог лица за октобар 2021. за Србију и Косово и Метохију.
19. 11. Исплата новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде (право по Закону о социјалној заштити) за октобар 2021. за Србију и Косово и Метохију.
14. 11. Исплата пензије за кориснике услуге Банке "Пензија унапред" из категорије борачко инвалидске заштите. Корисници ове услуге средствима могу располагати на шалтерима Банке, путем POS уређаја на продајним местима, на преко 500 банкомата у мрежи Банке, банкоматима поште и банкоматима других банака, као и путем електронских плаћања на Homeb@nking и MobiBank PŠ  систему.