Platne kartice izdanja Banke Poštanska štedionica
početna strana » krediti » dinarski krediti za refinansiranje
POTROŠAČKI SA 0,00% KAMATE

KREDITI BEZ KAMATE

SPECIJALNA PONUDA
Kredit bez kamate

Specijalna ponuda KREDIT BEZ KAMATE uz profakturu trgovinskog lanca WinWin

WIN WIN u preko 100 maloprodajnih objekata, organizuje redovne akcije u kojima Vas očekuju sjajne ponude i u kojima i Vi možete pronaći nešto što želite po najboljoj ceni


USLOVI ZA DOBIJANJE KREDITA

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:

  • Da je u radnom odnosu na neodređeno vreme ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
  • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
  • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 10.000,00 - 250.000,00 dinara po partiji kredita.
Kredit se otplaćuje u periodu od 6 do 24 mesečnih rata, zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa je od 0,11% na godišnjem nivou .
Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate, odnosno ugovorena (redovna) kamata ukoliko je ona viša.

Troškovi kredita
  • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
  • Trošak jedne menice 50,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
  • Jedna  blanko solo  menice
Prevremena otplata
  • Prevremena, delimična i konačna otplata je bez naknade i  moguća je u svakom trenutku bez naknade
Potrebna dokumentacija
  • Profaktura prodavca
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
Vrsta kredita Potrošački kredit po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa 0,00% kamate
Iznos kredita 36.000,00 RSD
Rok otplate 12 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
0,00%
Mesečni anuitet 3.000,00 RSD 
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menica RSD 50,00
Izveštaj kreditnog biroa RSD 246,00
Naknada RSD 0,00
Ukupan iznos kredita
sa kamatom
36.000,00 RSD
Efektivna kamatna stopa 1,37 %