Vek odgovornosti
početna strana » krediti »potrošački krediti
 

Potrošački kredit do 24 rate 

SPECIJALNA PONUDA
Kredit bez kamate

Specijalna ponuda uz profakturu trgovinskog lanca GIGATRON

GIGATRON u preko 60 maloprodajnih objekata, organizuje redovne akcije u kojima Vas očekuju sjajne ponude i u kojima i Vi možete pronaći nešto što želite po najboljoj ceni


SPECIJALNA PONUDA
Kredit bez kamate

Specijalna ponuda uz profakturu trgovinskog lanca ENMON

Specijalne pogodnosti kupovine potrošačkim kreditima u maloprodajnim objektima kompanije ENMON. Najveći izbor prestižnih svetskih brendova po najpovoljnijim uslovima u preko 50 maloprodajnih objekata.


USLOVI ZA DOBIJANJE KREDITA

Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjavaja sledeće uslove:

 • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
 • Da je korisnik tekućeg računa u Banci
Iznos kredita i Rok otplate

Od 10.000 - 500.000 RSD po proizvodu.
Kredit se otplaćuje u periodu od 6 do 24 mesečnih rata, zaduživanjem tekućeg računa korisnika kredita, počev od narednog meseca od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu.

Kamatna stopa

Zatezna kamata je u nivou zakonske zatezne kamate.

Troškovi kredita
 • Troškovi izdavanja izveštaja iz Kreditnog Biroa 246,00 dinara.
 • Trošak jedne menice 50,00 dinara.
Sredstva obezbeđenja
 • Jedna blanko solo menica sa klauzulom "bez protesta"
 • Overena administrativna zabrana (samo za zaposlene)
Prevremena otplata
 • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
 • Profaktura prodavca
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka (samo za zaposlene) preuzmite ovde
reprezentativni primer kredita
Vrsta kredita Potrošački kredit po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji
Iznos kredita 36.000 RSD
Rok otplate 12 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
Nominalna kamatna stopa
na godišnjem nivou
0,00%
Kriterijum za indeksiranje
na godišnjem nivou
Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 3.000 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menica 50 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 0 RSD
Ukupan iznos kredita
sa kamatom
36.000 RSD
Efektivna kamatna stopa 1,53 %