VISA nagradna igra
Dokumentacija
za poslovanje sa pravnim licima
Tarifa naknada Tarifa naknada
Dodatne informacije
Dodatne informacije možete dobiti, pozivom broja telefona: 011/ 3024-629, 011/ 3024-443.
početna strana » pravna lica » Izdavanje bankarskih garancija
Pravna lica

Izdavanje bankarskih garancija

opšte informacije

Banka Poštanska štedionica, A.D. vrši izdavanje sledećih bankarskih garancija:

  • Plative garancije - garancije za plaćanje obaveza po kreditnim poslovima sa inostranstvom, a po osnovu komercijalnih, robnih i finansijskih kredita;
  • Činidbene garancije - garancije za dobro izvršenje posla, za učesće na licitaciji, za garantni depozit, za vraćanje avansa, za transfer inostranog kapitala i transfer dobiti po poslovima ulaganja stranih lica u domaća preduzeća, konsignacione garancije i druge.

Dokumentacija potrebna za izdavanje devizne garancije:

  • Ugovor o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu
  • Predlog teksta garancije, prihvaćen od strane nalogodavca
  • Odluka nadležnog organa nalogodavca o izdavanju devizne garancije
  • Prijava spoljnotrgovinskog posla, ukoliko posao podleže prijavljivanju u skladu sa pozitivnim propisima
  • Ugovor o regulisanju odnosa između Banke Poštanska štedionica, a.d. i nalogodavca
  • Predaja ugovorenih instrumenata za obezbeđenje i garanciju obaveze
  • Ostala dokumentacija u zavisnosti od prirode garantovanog posla.