Ekspoziture Banke
početna strana » krediti» auto krediti
krediti za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata

Auto krediti sa valutnom klauzulom

PROMOTIVNI PERIOD do 28.2.2022.

  • Bez naknade za obradu kredita u promotivnom periodu.

POGODNOSTI

  • Bez obaveznog kasko osiguranja za kredite do 15.000 EUR
  • Bez troškova održavanja kredita
  • Bez žiranta

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 500 - 25.000 EUR

UČEŠĆE: 30% vrednosti automobila.

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA: NKS je za period od prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci, do datuma prvog usklađivanja kamatne stope fiksna i iznosi 4,50%. Nakon 12-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja, promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M EURIBOR-a važećeg na dan 30.05. i 30.11. i fiksne marže 4,50%. Novoutvrđena kamatna stopa obračunava se na stanje duga nedospele glavnice na dan 30.06. i 31.12. svake godine.

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita.

OSNOVNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Dve menice, administrativna zabrana za zaposlene.

DODATNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Ručna zaloga za iznose preko 16.000 EUR, kasko osiguranje za iznose preko 21.000 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Kredit u EUR
Iznos kredita 11.200 EUR
Iznos učešća 4.800 EUR
Rok otplate 60 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit EUR
NKS na godišnjem nivou NKS je za period od prvih 12 meseci,odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci,do datuma prvog usklađivanja kamatne stope fiksna i iznosi 4,5%.Nakon 12-og meseca,odnosno nakon datuma prvog usklađivanja,promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M EUROBOR-a važećeg na dan 31.05.i 30.11. i fiksne marže 4,50%.Novoutvrđena kamatna stopa obračunava se na stanje duga nedospele glavnice na dan 30.06. i 31.12.svake godine.
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečni anuitet 208,80 EUR
Obezbeđenje kredita 2 menice
Trošak menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 0 EUR
Ukupan iznos kredita
(glavnica + kamata + troškovi)
12.446,36 EUR
EKS na godišnjem nivou 4,33%

*Reprezentativni primer na dan 22.01.2021.

Prevremena otplata
  • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
  • Profaktura prodavca /kupoprodajni ugovor
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
  • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde