Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » krediti za kupovinu automobila
krediti za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata

auto krediti u dinarima sa osiguranjem

POGODNOSTI

  • Bez učešća
  • Fiksna kamata tokom celog perioda otplate
  • Bez troškova održavanja kredita
  • Bez žiranta
  • Banka plaća premiju osiguranja života korisnika

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 50.000 - 2.000.000 RSD

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA: 9,90% fiksna

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Jedna menica, grupna polisa riziko životnog osiguranja*

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Kredit sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Učešće Bez učešća
Rok otplate (u mesecima) 60
NKS na godišnjem nivou 9,90% fiksna
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečna rata 10.598,94 RSD
EKS na godišnjem nivou 10,84%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
635.936,40 RSD

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Naknada za obradu kredita 5.000 RSD

*EKS obračunat na dan 13.05.2019.godine.

Prevremena otplata
  • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
  • Profaktura prodavca /kupoprodajni ugovor
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
  • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde