Vek odgovornosti
početna strana » krediti » krediti za kupovinu automobila
krediti za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata

auto krediti u dinarima sa osiguranjem

PROMOTIVNI PERIOD do 28.2.2022.

  • Bez naknade za obradu kredita u promotivnom periodu.

POGODNOSTI

  • Bez učešća
  • Fiksna kamata tokom celog perioda otplate
  • Bez troškova održavanja kredita
  • Bez žiranta
  • Banka plaća premiju osiguranja života korisnika

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 50.000 - 2.000.000 RSD

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA: 9,90% fiksna

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Jedna menica, grupna polisa riziko životnog osiguranja*

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Kredit sa osiguranjem
Iznos kredita 800.000 RSD
Rok otplate 60 meseci
Valuta u kojoj se ugovara kredit RSD
NKS na godišnjem nivou 9,90%
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečni anuitet 16.958,30 RSD
Obezbeđenje kredita 1 menica
Trošak menice 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada 0 RSD
Ukupan iznos kredita
(glavnica + kamata + troškovi)
1.017.793,90 RSD
EKS na godišnjem nivou 10,38%

* Reprezentativni primer na dan 22.01.2021.

Prevremena otplata
  • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
  • Profaktura prodavca /kupoprodajni ugovor
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
  • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde