Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » krediti za kupovinu automobila
auto krediti

za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata

Uslovi za dobijanje kredita
Pravo na kredit može ostvariti korisnik koji ispunjava sledeće uslove:
Auto krediti
 • Da je u radnom odnosu ili je korisnik prava penzijsko-invalidskog osiguranja (penzioner)
 • Da je finansijsko stanje i kreditna sposobnost pozitivno ocenjena od strane Banke
auto krediti u dinarima

POGODNOSTI

 • Bez učešća
 • Bez obaveznog kasko osiguranja za kredite do 2.000.000 dinara
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta

IZNOS KREDITA: Od 50.000,00 - 3.000.000,00 dinara

PERIOD OTPLATE: Od 24 do 84 meseca, počev od puštanja kredita u tečaj.

KAMATNA STOPA: Za period od prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci do datuma prvog usklađivanja kamatne stope fiksna i iznosi 5,99%. Nakon 12-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja, promenljiva 6M Belibor + 3,25%.

NAKNADA: 1% od iznosa kredita.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Dve menice, administrativna zabrana za zaposlene do 2.000.000 dinara.
Ručnu zalogu, polisu osiguranja od 2.000.001 do 3.000.000 dinara.

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Kredit bez osiguranja
Iznos kredita 500.000,00 RSD
Učešće Bez učešća
Rok otplate 60 meseci
NKS na godišnjem nivou 5,99% promenljiva
Mesečna rata 9.664,08 RSD
EKS na godišnjem nivou* 6,58%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
579.844,80 RSD

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 0 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 0 RSD
Naknada za obradu kredita 5.000,00 RSD

*EKS obračunat na dan 15.03.2018.godine.

auto krediti u dinarima sa osiguranjem

POGODNOSTI

 • Bez učešća
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta
 • Banka plaća premiju osiguranja života korisnika

IZNOS KREDITA: Od 50.000,00 - 2.000.000,00 dinara

PERIOD OTPLATE: Od 24 do 84 meseca, počev od puštanja kredita u tečaj.

KAMATNA STOPA: Fiksna 9,90% tokom celog perioda otplate.

NAKNADA: 1% od iznosa kredita.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Jedna menica.

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Kredit sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000,00 RSD
Učešće Bez učešća
Rok otplate 60 meseci
NKS na godišnjem nivou 9,90% fiksna
Mesečna rata 10.598,94 RSD
EKS na godišnjem nivou* 10,81%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
635.936,40 RSD

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 0 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 0 RSD
Naknada za obradu kredita 5.000,00 RSD

*EKS obračunat na dan 15.03.2018.godine.

Auto krediti sa valutnom klauzulom

POGODNOSTI

 • Bez obaveznog kasko osiguranja za kredite do 15.000 EUR
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta

IZNOS KREDITA: Od 500 - 25.000 EUR

UČEŠĆE: 30% vrednosti automobila.

PERIOD OTPLATE: Od 24 do 84 meseca, počev od puštanja kredita u tečaj.

KAMATNA STOPA: Za period od prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci do datuma prvog usklađivanja kamatne stope fiksna i iznosi 4,50%. Nakon 12-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja, promenljiva 6M Euribor + 4,50%.

NAKNADA: 1% od iznosa kredita.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Dve menice, administrativna zabrana za zaposlene do 15.000 EUR.
Ručnu zalogu, polisu osiguranja od 15.001 do 25.000 EUR.

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Kredit sa valutnom klauzulom
Vrednost automobila 7.500 EUR
Iznos kredita 5.250 EUR
Učešće 2.250 EUR
Rok otplate 60 meseci
NKS na godišnjem nivou 4,50% promenljiva
Mesečna rata 97,88 EUR
EKS na godišnjem nivou* 5,01%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.872,54 EUR

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 0 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 0 RSD
Naknada za obradu kredita 52,50 EUR

*EKS obračunat na dan 15.03.2018.godine.

Prevremena otplata
 • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
 • Profaktura prodavca /kupoprodajni ugovor
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde