Vek odgovornosti
početna strana » krediti » krediti za kupovinu automobila
krediti za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata

auto krediti u DINARIMA BEZ OSIGURANJA

PROMOTIVNI PERIOD do 28.2.2022.

  • Bez naknade za obradu kredita u promotivnom periodu.

POGODNOSTI

  • Bez prenosa zarade ili penzije
  • Bez učešća
  • Bez obaveznog kasko osiguranja za kredite do 2.000.000 RSD
  • Bez troškova održavanja kredita
  • Bez žiranta

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 50.000 - 3.000.000 RSD

KAMATNA STOPA:NKS je za period od prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci, do datuma prvog usklađivanja kamatne stope fiksna i iznosi 5,99%. Nakon 12-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja, NKS je promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M BELIBOR-a važećeg na dan 30.05. i 30.11. i fiksne marže 4,70%. Novoutvrđena kamatna stopa obračunava se na stanje duga nedospele glavnice na dan 30.06. i 31.12. svake godine.

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita

OSNOVNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Dve menice, administrativna zabrana za zaposlene

DODATNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Ručna zaloga za iznose preko 2 miliona RSD, kasko osiguranje za iznose preko 2,5 miliona RSD

Prevremena otplata
  • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
  • Profaktura prodavca /kupoprodajni ugovor
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
  • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde