Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » krediti za kupovinu automobila
auto krediti

za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata

auto krediti u DINARIMA BEZ OSIGURANJA

POGODNOSTI

 • Bez prenosa zarade ili penzije
 • Bez učešća
 • Bez obaveznog kasko osiguranja za kredite do 2.000.000 RSD
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 50.000 - 3.000.000 RSD

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA:

 • za period od prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci do datuma prvog usklađivanja kamatne stope, fiksna i iznosi 5,99% na godišnjem nivou.
 • nakon 12-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja kamatne stope, promenlјiva i utvrđuje se kao zbir vrednosti šestomesečnog BELIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže koja iznosi 4% na godišnjem nivou

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita

OSNOVNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Dve menice, administrativna zabrana za zaposlene

DODATNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Ručna zaloga za iznose preko 2 miliona RSD, kasko osiguranje za iznose preko 2,5 miliona RSD

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Kredit bez osiguranja
Iznos kredita 500.000 RSD
Učešće Bez učešća
Rok otplate (u mesecima) 60
NKS na godišnjem nivou
 • za period od prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci do datuma prvog usklađivanja kamatne stope, fiksna i iznosi 5,99% na godišnjem nivou.
 • nakon 12-0G meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja kamatne stope, promenlјiva i utvrđuje se kao zbir vrednosti  šestomesečnog BELIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže koja iznosi 4,00% na godišnjem nivou
Kriterijum za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečna rata 9.664,08 RSD
EKS na godišnjem nivou 7,35%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
589.872,14 RSD

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 100,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Naknada za obradu kredita 5.000.00 RSD

*EKS obračunat na dan 02.12.2019.godine.

auto krediti u dinarima sa osiguranjem

POGODNOSTI

 • Bez učešća
 • Fiksna kamata tokom celog perioda otplate
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta
 • Banka plaća premiju osiguranja života korisnika

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 50.000 - 2.000.000 RSD

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA: 9,90% fiksna

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Jedna menica, grupna polisa riziko životnog osiguranja*

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Kredit sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Učešće Bez učešća
Rok otplate (u mesecima) 60
NKS na godišnjem nivou 9,90% fiksna
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečna rata 10.598,94 RSD
EKS na godišnjem nivou 10,84%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
635.936,40 RSD

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Naknada za obradu kredita 5.000 RSD

*EKS obračunat na dan 13.05.2019.godine.

Auto krediti sa valutnom klauzulom

POGODNOSTI

 • Bez obaveznog kasko osiguranja za kredite do 15.000 EUR
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 500 - 25.000 EUR

UČEŠĆE: 30% vrednosti automobila.

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA: 4,50% promenljiva

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita.

OSNOVNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Dve menice, administrativna zabrana za zaposlene.

DODATNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Ručna zaloga za iznose preko 16.000 EUR, kasko osiguranje za iznose preko 21.000 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Kredit sa valutnom klauzulom
Vrednost automobila 7.500 EUR
Iznos kredita 5.250 EUR
Učešće 2.250 EUR
Rok otplate (u mesecima) 60
NKS na godišnjem nivou 4,50% promenljiva
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 97,88 EUR
EKS na godišnjem nivou 5,0370%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.872,80 EUR

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 100,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Naknada za obradu kredita 52,50 EUR

*EKS obračunat na dan 13.05.2019.godine.

Prevremena otplata
 • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
 • Profaktura prodavca /kupoprodajni ugovor
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde