Vek odgovornosti
početna strana » krediti » krediti za kupovinu automobila
auto krediti

za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata

auto krediti u DINARIMA BEZ OSIGURANJA

POGODNOSTI

 • Bez prenosa zarade ili penzije
 • Bez učešća
 • Bez obaveznog kasko osiguranja za kredite do 2.000.000 RSD
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 50.000 - 3.000.000 RSD

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA : NKS je za period od prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci, do datuma prvog usklađivanja kamatne stope fiksna i iznosi 5,99%. Nakon 12-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja, NKS je promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M BELIBOR-a važećeg na dan 30.05. i 30.11. i fiksne marže 4,70%. Novoutvrđena kamatna stopa obračunava se na stanje duga nedospele glavnice na dan 30.06. i 31.12. svake godine.

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita

OSNOVNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Dve menice, administrativna zabrana za zaposlene

DODATNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Ručna zaloga za iznose preko 2 miliona RSD, kasko osiguranje za iznose preko 2,5 miliona RSD

 

auto krediti u dinarima sa osiguranjem

POGODNOSTI

 • Bez učešća
 • Fiksna kamata tokom celog perioda otplate
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta
 • Banka plaća premiju osiguranja života korisnika

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 50.000 - 2.000.000 RSD

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA: 9,90% fiksna

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Jedna menica, grupna polisa riziko životnog osiguranja*

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Kredit sa osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Učešće Bez učešća
Rok otplate (u mesecima) 60
NKS na godišnjem nivou 9,90% fiksna
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijum za indeksiranje
Mesečna rata 10.598,94 RSD
EKS na godišnjem nivou 10,84%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
635.936,40 RSD

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 50,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Naknada za obradu kredita 5.000 RSD

*EKS obračunat na dan 13.05.2019.godine.

Auto krediti sa valutnom klauzulom

POGODNOSTI

 • Bez obaveznog kasko osiguranja za kredite do 15.000 EUR
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 500 - 25.000 EUR

UČEŠĆE: 30% vrednosti automobila.

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA: NKS je za period od prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci, do datuma prvog usklađivanja kamatne stope fiksna i iznosi 4,50%. Nakon 12-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja, promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M EURIBOR-a važećeg na dan 30.05. i 30.11. i fiksne marže 4,50%. Novoutvrđena kamatna stopa obračunava se na stanje duga nedospele glavnice na dan 30.06. i 31.12. svake godine.

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita.

OSNOVNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Dve menice, administrativna zabrana za zaposlene.

DODATNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Ručna zaloga za iznose preko 16.000 EUR, kasko osiguranje za iznose preko 21.000 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Kredit sa valutnom klauzulom
Vrednost automobila 7.500 EUR
Iznos kredita 5.250 EUR
Učešće 2.250 EUR
Rok otplate (u mesecima) 60
NKS na godišnjem nivou NKS je za period od prvih 12 meseci, odnosno nakon isteka perioda od 12 meseci, do datuma prvog usklađivanja kamatne stope fiksna i iznosi 4,50%. Nakon 12-og meseca, odnosno nakon datuma prvog usklađivanja, promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M EURIBOR-a važećeg na dan 30.05. i 30.11. i fiksne marže 4,50%. Novoutvrđena kamatna stopa obračunava se na stanje duga nedospele glavnice na dan 30.06. i 31.12. svake godine.
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 97,88 EUR
EKS na godišnjem nivou 5,0370%
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.872,80 EUR

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 100,00 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Naknada za obradu kredita 52,50 EUR

*EKS obračunat na dan 13.05.2019.godine.

Prevremena otplata
 • Korisnik kredita, uz pisani zahtev Banci, može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog Kredita bez naknade.
Potrebna dokumentacija
 • Profaktura prodavca /kupoprodajni ugovor
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde