Ekspoziture Banke
početna strana » krediti » krediti za kupovinu automobila
auto krediti

za kupovinu automobila, motornih vozila i plovnih objekata

auto krediti u RSD

POGODNOSTI

 • Bez prenosa zarade ili penzije
 • Bez učešća
 • Bez obaveznog kasko osiguranja za kredite do 2.000.000 RSD
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 50.000 - 3.000.000 RSD

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA: 5,99% promenljiva*

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita

OSNOVNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Dve menice, administrativna zabrana za zaposlene

DODATNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Ručna zaloga za iznose preko 2 miliona RSD, kasko osiguranje za iznose preko 2,5 miliona RSD

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Auto kredit
Valuta kredita RSD
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate (u mesecima) 60
Učešće Bez učešća
NKS na godišnjem nivou 5,99% promenljiva*
Mesečna rata 9.664,08 RSD
EKS na godišnjem nivou 6,81%**
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
579.844,46 RSD

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za obradu kredita 5.000 RSD

*Kamatna stopa je fiksna prvih 12 meseci. Po isteku tog perioda, kamata je promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M BELIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže 3,25%. Novoutvrđena kamata primenjuje se na stanje duga, na dan 30.06. i 31.12. svake godine.

**EKS obračunata na dan 14.03.2019. 6M BELIBOR važeći na dan 14.03.2019. koji iznosi 3,08.

auto krediti u RSD sa osiguranjem života

POGODNOSTI

 • Bez učešća
 • Fiksna kamata tokom celog perioda otplate
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta
 • Banka plaća premiju osiguranja života korisnika

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 50.000 - 2.000.000 RSD

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA: 9,90% fiksna

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Jedna menica, grupna polisa riziko životnog osiguranja*

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Auto kredit sa osiguranjem života
Valuta kredita RSD
Iznos kredita 500.000 RSD
Učešće Bez učešća
Rok otplate (u mesecima) 60
NKS na godišnjem nivou 9,90% fiksna
Kriterijumi za indeksiranje Nema
Mesečna rata 10.598,94 RSD
EKS na godišnjem nivou 10,83%**
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
635.936,40 RSD

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za obradu kredita 5.000 RSD

*Banka za klijenta plaća polisu osiguranja.

**EKS obračunata na dan 14.03.2019.

Auto krediti indeksirani u EUR

POGODNOSTI

 • Bez obaveznog kasko osiguranja za kredite do 15.000 EUR
 • Bez troškova održavanja kredita
 • Bez žiranta

KARAKTERISTIKE KREDITA

IZNOS KREDITA: 500 - 25.000 EUR

UČEŠĆE: 30% vrednosti automobila.

PERIOD OTPLATE: 24 - 84 meseca

KAMATNA STOPA: 4,50% promenljiva

NAKNADA: 1% jednokratno od iznosa kredita.

OSNOVNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Dve menice, administrativna zabrana za zaposlene.

DODATNA SREDSTVA OBEZBEĐENJA: Ručna zaloga za iznose preko 16.000 EUR, kasko osiguranje za iznose preko 21.000 EUR

REPREZENTATIVNI PRIMER:

Vrsta kredita Auto kredit sa valutnom klauzulom
Valuta kredita EUR
Vrednost automobila 7.500 EUR
Učešće 2.250 EUR
Iznos kredita 5.250 EUR
Rok otplate (u mesecima) 60
NKS na godišnjem nivou 4,50% promenljiva*
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Mesečna rata 97,88 EUR
EKS na godišnjem nivou 4,90%**
Ukupan iznos kredita
(glavnica i kamata)
5.872,54 EUR

Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja

Trošak menice 100 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Naknada za obradu kredita 5.000 RSD

*Kamatna stopa je fiksna prvih 12 meseci. Po isteku tog perioda, kamata je promenljiva i utvrđuje se kao zbir 6M EURIBOR-a važećeg na dan 31.05. i 30.11. i fiksne marže 4,50%. Novoutvrđena kamata primenjuje se na stanje duga, na dan 30.06. i 31.12. svake godine.

**EKS obračunata na dan 14.03.2019. 6M EURIBOR važeći na dan 14.03.2019. koji iznosi -0,231.

Prevremena otplata
 • Prevremena, delimična i konačna otplata je bez naknade i moguća je u svakom trenutku bez naknade
Potrebna dokumentacija
 • Profaktura prodavca /kupoprodajni ugovor
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (samo za zaposlene) preuzmite ovde
 • Rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka(samo za zaposlene) preuzmite ovde